Peixoto, Maria Augusta Dias, FAE Centro Universitário, Brasil